© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Zoeken op Kerkgenootschap:

 

 

Baptisten Gemeenten   

 

Bethel Pinksterkerk

 

Christelijk Gereformeerde Kerk

 

Doopsgezinde gemeenten

 

Evangelie Gemeenten “De Deur”

 

Gemeente des Heeren

 

Gereformeerde kerken in Nederland (Hersteld)

 

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

 

Hersteld Hervormde Kerk

 

Jeugd kerken

 

Kerk van de Nazarener

 

Leger des Heils

 

Migranten Gemeenten

 

Messias Belijdende Gemeenten (Messiaans Platform)

 

Nederlands Gereformeerde kerk

 

Newfrontiers

 

Nieuw Apostolische Kerk

 

Protestantse Kerk Nederland

 

Remonstrantse Broederschap

 

Rooms Katholieke Kerk

 

Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten

 

Vergadering van Gelovigen

 

Victory outreach

 

Vineyard

 

Volle Evangelie Bethelkerk

 

Vrije Evangelische Gemeenten gemeenten