© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

B.P.T.F.N.

Rafaël Nederland

 

Rafaёl Nederland is rond 1980 ontstaan vanuit bijbelstudiegroepen die sterk de nadruk legden op gemeente stichting. Ze zijn geen kerk en geen beweging maar willen ‘een kerk in beweging’ zijn. Er zijn 42 gemeenten met ongeveer 3500 leden. Ze werken samen met het Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie gemeenten.

 

Rafaёl Nederland omschrijft voor zichzelf onder andere de volgende kernwaarden:

 

met de boodschap: Jezus, de Redder, de Doper met de heilige Geest, de Geneesheer en de terugkomende Koning

De basistekst is: Hebr. 13:8; 'Jezus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid'

Jezus' belofte in Joh. 12:32; 'Als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken'

De behoefte van de mens: 'Wij zouden Jezus wel willen zien' (Joh. 12:21)

Prediking/onderwijzing over de doop met de Heilige Geest

Het aanmoedigen van mensen om een Geestvervuld leven te leven

Het zich uitstrekken naar het bovennatuurlijke

Genezing en bevrijding van ziekten en gebondenheid

De gaven van de Geest praktisch gebruiken

opbouwend

vermanend

bemoedigend

 

Rafaёl Nederland heeft als motto; Eénheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken. Rafael Nederland geeft het Nieuwsblad van Rafaёl Nederland uit dat drie maal per jaar verschijnt.