© kerkzoeker

Kerkzoeker

 

ALTIJD AL WILLEN WETEN HOE HET ZIT MET DE KERK??

alle informatie van alle kerken in Nederland op één site

Kerkzoeker

Algemeen

Wie zijn wij?

Wat geloven wij?

Stukje kerkgeschiedenis

Schema ontstaan kerken

Kerkelijke begrippen

Kerkelijke feestdagen

Bijbelse feesten

Wat gebeurt er in een kerkdienst?

Site overzicht

 

De Bijbel

Oude Testament

Pentateuch

Historische boeken

Poëzie en Wijsheid

Profeten

Nieuwe Testament

Evangeliën

Brieven van Paulus

Algemene Brieven

Apocriefe Boeken

        

Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om  allen eensgezind

te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn (1Korintiërs 1:10)

Lees de Bijbel online

Katholiek

Rooms Katholieke Kerk

Oosters Orthodoxe Kerk

Oud Katholieke Kerk

 

Protestantse Kerk Nederland:

Evangelisch Lutherse Kerk

Gereformeerde Kerk:

Confessioneel Gereformeerd Beraad

Nederlandse Hervormde Kerk:

Midden Orthodoxe stroming

Confessionele Vereniging

Gereformeerde Bond

Vrijzinnig Hervormden

 

Reformatorisch:

Hersteld Hervormde Kerk

Voortgezet Gereformeerde Kerk

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Nederlands Gereformeerde Kerk

Christelijke Gereformeerde Kerk

Gereformeerde Gemeente

Gereformeerde Gemeente in Nederland

Oud Gereformeerde Gemeente

Vrije (oud) Gereformeerde Gemeente

Evangelisch:

Baptisten Gemeente

Vergadering van Gelovigen

Vineyard Gemeente

Evangelische Broedergemeente

Heiligingskerken:

Leger des Heils

Kerk van de Nazerener

Evangelie Gemeente

Cama Gemeente

Evangelie Gemeente De Deur

Pinksterbeweging

Verenigde Pinkster- en Volle Evangelie Gemeente

Victory Outreach

Rafaël Nederland

Bethel Pentecostal Temple Fellowship Nederland

Bethel Pinksterkerk

Volle Evangelie Bethelkerk

Gemeente des Heeren

New Frontiers

 

Overig:

Remonstrantse Broederschap

Vrije Evangelische Gemeente

Doopsgezinde Gemeente

Nieuw Apostolische Kerk

Zevende-dag  Adventisten

Messias Belijdende Joodse Gemeente

Migrantenkerken

Jeugdkerken

Internetkerken

Oecumenische Gemeente

 

© kerkzoeker